Pojištění

Ve 4 DEVELOP si zakládáme na profesionálním přístupu, s čímž se pochopitelně pojí i samotné vzdělávání našich specialistů. Naši makléři jsou pravidelně proškolování, aby svým klientům mohli poskytnout co nejkvalitnější služby, a to nejen týkající se zprostředkování úvěru. S tímto úzce souvisí i samotné pojištění, které je pro nové bydlení zcela nezbytné. Protože jsou naši makléři v těchto oborech specialisté, nabízíme zákazníkům pouze takové služby, které jsou pro klienty opravdu výhodné. 4 DEVELOP není běžný zprostředkovatel, který Vám může nabídnout kompletní služby v této oblasti a následně na tom co nejvíce vytěžit. Zaměřujeme se na pojištění, které je pro vás relevantní. Tedy životní pojištění, pojištění majetkupojištění odpovědnosti a pojištění schopnosti splácet.

Životní pojištění

Tento druh pojištění může být různými společnostmi nabízen také ve formě investičního životního pojištění, které nejen že zahrnuje pojištění veškerých rizik jako běžné „životko“, ale také nabízí možnost část pojistného investovat do podílových fondů.

Častokrát jsou klientům slibovány vysoké výnosy, nicméně skutečný zisk je téměř nulový a zprostředkovatel tak akorát vytěží na provizích. Naše společnost se proto zaměřuje pouze na klasické rizikové životní pojištění, které slouží k zajištění Vás a Vašich blízkých v případě Vaší smrti, invalidity či vážného úrazu.

Pojištění majetku

Jedná se o formu neživotního pojištění, kterou naše společnost nabízí svým klientům za účelem poskytnutí ochrany rizika při událostech, jako je vloupání, živelná pohroma či elektrický zkrat. Do tohoto druhu pojištění lze však zahrnout i havarijní pojištění, pojištění zásilek či zemědělské pojištění.

Pojištění odpovědnosti

Zaměřujeme se na pojištění odpovědnosti za škodu, kdy svým klientům můžeme nabídnout zajištění ochrany rizika, která mohou nastat v naprosto běžných životních situacích. Pojištění odpovědnosti zná většina lidí pod termínem „pojistka na blbost“. Tento typ pojištění se vztahuje na situace, kdy omylem vytopíte sousedy nebo váš pes sousedům způsobí škodu v podobě zakousnutých slepic či zničené zahrady.

Pojištění schopnosti splácet

V případě Vaší smrti, invalidity či těžkého úrazu, který Vám znemožní hypoteční úvěr splácet, poskytne pojišťovna finanční prostředky za účelem úhrady jednotlivých splátek. V případě vysokého stupně invalidity či Vaší smrti Vám pojišťovna vyplatí celou částku ve výši nesplaceného zůstatku úvěru.